Moje místečko

dana sovová bachovy esence - psychosomatika terapie louny KYVADLO.jpg
dana sovová bachovy esence - psychosomatika terapie louny KYVADLO.jpg
energetická psychosomatika obora Dana Sovová terapeut.jpg
regenerační a rekondiční služby dana sovová psychosomatie fb.jpg
výtvarné kurzy a arteterapie dana sovová louny.jpg

Otevřeno mám pro každého, ráda vás přivítám v některém z mých spokojených místeček    
J   v Lounech nebo v Oboře u Loun  
8
 
 
ENERGETICKÁ PSYCHOSOMATIKA - terapie cestou duchovní odezvy, poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo v kombinaci s tělovou terapií 
Nápomocna vám mohu být pokaždé, když do svého života chcete vnést chuť, radost a spokojenost, odstranit bolesti těla i duše, když si potřebujete ujasnit své myšlenky a záměry, když potřebujete úplně vypnout a načerpat nové síly, dát životu nový smysl, směr a sobě vlastní seberealizaci, ... Plně respektuji vaši osobnost a vyznání, zaručuji vám individuální přístup a diskrétnost. Mnou poskytované služby nenahrazují běžnou lékařskou péči, ale jsou ji vhodným doplňkem. 
Tělesný hmotný a energetický systém utváří jeden celek. Díky energetické psychosomatice mohu pohlížet na každého jedince jako na živoucí knihu, ve které je zapsaná celá jeho minulost, přítomnost, dokonce i budoucnost. Každá myšlenka, každý sebemenší pocit, vzorec přesvědčení nebo postoj, ať už kladný nebo záporný, každý vztah, vzpomínka, radost, trauma i strach, ... je v lidském těle zapsaný. Vyvolává v něm biologické, energetické a psychosociální reakce a stává se energií definující jeho jeho následný způsob života. Číst v řečích energií, nacházet a rušit blokující souvislosti mezi hmotou a duchem, přepisovat vadné řádky, dopisovat ty chybějící, to jsou ty okamžiky změn a vytváření zázraků, kterým jsem přítomna.
Každá schůzka s klientem je založena na důvěrném rozhovoru. Vyhledávám a napravuji hluboké nevědomé procesy, jako u hypnózy, ale zde jste celou dobu při vědomí a máte vše pod kontrolou (u dětí pracuji i s rodiči, nejlépe s matkou).  K diagnostice a řeči energií používám kyvadlo s abecední tabulkou, pro vizuální obraz mohu přidat automatickou kresbu a Tarotové karty.
S pomocí tělové terapie a fytoterapie uvolňuji stresové napětí
ve svalech, blokády a spasmy, energii uzavřenou hluboko v těle. Vhodné při odstraňování bolesti pohybového aparátu a detoxikaci organismu. Jemné mobilizační techniky, podpora lymfatického systému, regenerační a rekondiční služby 
esence zápatí čakry eklama.jpg

Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová

Energetická psychosomatika cestou duchovní odezvy, poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo tělovou terapií
web massage wellness-3318709_1280 v.jpg
dana sovová bachovy esence - psychosomatika terapie louny.jpg
dana sovová psychosomatika terapeut louny energetické léčení diagnostika.jpg
habr obecný bachova terapie dana sovová psychosomatika Louny.jpg
dub letní dana sovová psychosomatika.jpg
obora psychosomatika.jpg

Každá schůzka s klientem je založena na důvěrném rozhovoru. Vyhledávám a napravuji hluboké nevědomé procesy, jako u hypnózy, ale zde jste celou dobu při vědomí a máte vše plně pod kontrolou (u dětí pracuji i rodiči, nejlépe s matkou). K diagnostice a řeči energií používám kyvadlo s abecední tabulkou, pro vizuální obraz mohu přidat automatickou kresbu nebo tarotové karty
délka terapie do 60 min. cena 500,-Kč 
Cesta duchovní odezvy - poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo v kombinaci s tělovou terapií

 

ENERGETICKÁ PSYCHOSOMATIKA
Pomohu vám zmírnit nebo zcela odstranit bolesti TĚLA i DUŠE 

Terapii lze zacílit na konkrétní problém - životní situaci, nemoc, ... nebo ji využít jako regenerační pro posílení organismu a obnovu životní síly a zdraví. 

Cesta duchvní odezvy, poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo v kombinaci tělovou terapií
masáže louny dana sovová psychosomatika.jpg

V kombinaci s tělovou terapií a fytoterapií uvolňuji stresové napětí ve svalech, blokády a spasmy, energii uzavřenou hluboko v těle. Vhodné při odstraňování bolesti bohybového aparátu, detoxikaci organismu, očištění paměti těla. Jemné mobilizační techniky a nepřímé uvolňující, lymfoterapie. Kombinovaná terapie napomáhá šetrným způsobem rychleji nastartovat sebeozdravné tělesné procesy
délka terapie do 60 min. cena 800,-Kč 
Individuální a holistický přístup
energetická psychosomatika cestou duchovní odezvy - délka jednoho sezení do 60 min. cena 500,-Kč 
v kombinaci s tělovou terapií a fytoterapií do 60 min. 800,-Kč
 
Ráda vás přivítám v některém z mých spokojených místeček  

Zdraví není záležitostí jen fyzického těla, ale i života, který jedinec vytváří – fyzické, mentální, emocionální, duševní, sociální a duchovní a zdraví. Každé léčení a změna k lepšímu, je aktivní proces, který si krom přímého fyzického kroku, vyžaduje i vidět a přijmout pravdu o vlastním životě. Což zahrnuje přehodnocení vlastních postojů a negativních vzorců, bránících nám plně uzdravit své tělo a svůj život.
Energetický a hmotný systém utváří jeden celek. Číst v řeči energií, nacházet souvislosti mezi hmotou a duchem, přepisovat vadné řádky, dopisovat chybějící, to jsou ty okamžiky změn a vytváření zázraků, kterým jsem přítomna.
Díky energetické psychosomatice, mohu pohlížet na každého jedince jako na živoucí knihu, ve které je zapsaná celá jeho minulost, přítomnost, dokonce  i budoucnost. Člověk může mlčet nebo nějak vystupovat, ale jeho energie stejně prozradí, jak se doopravdy cítí. Řeč energií je pravdivá. Každá myšlenka, každý sebemenší pocit, vzorec přesvědčení nebo postoj, ať už kladný nebo záporný, každý vztah, vzpomínka, radost, trauma i strach, je v lidském těle zapsaný. Vyvolává v něm biologické a psychosociální reakce a stává se energií definující jeho následný způsob života.  
Pokud má být člověk zdravým na těle i na duchu, pak musí porozumět tomu, jak na sebe hmota a duch navzájem působí. Pro lidské tělo je energie nezbytná, je nosičem síly a informace, síla udržuje tělo při životě a informace působí motivačně na psychickou stránku. Náš duch, energie a osobní životní síla jsou totéž. Co posiluje našeho ducha, posiluje i naše tělo, co naše tělo vysává, vysává i našeho ducha. Když léčíme tělo, léčíme i život, to platí i obráceně.

PSYCHÉ | SOMA     DUŠE | TĚLO
Energetický a hmotný systém utváří jeden celek. Hmota a duch na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Co posiluje našeho ducha posiluje i naše tělo, co tělo vysává, vysává i ducha. Náš duch, energie a osobní životní síla jsou totéž. Pro lidské tělo je energie nezbytná, je nosičem síly a informace. Síla udržuje tělo při životě a informace působí motivačně na psychickou stránku. Svou energii čerpáme ze všeho, z potravin, z lidí kolem nás, z prostoru, ve kterém se nacházíme, z činností, které děláme, z přírody, z vesmíru, ...

Naše energetické tělo se neustále mění, v závislosti na našem prožívání. Je jako na živoucí kniha, ve které je zapsaná celá naše historie. Řeč energií je vždy pravdivá. Každá myšlenka, každý sebemenší pocit, vzorec přesvědčení nebo postoj, ať už kladný nebo záporný, každý vztah, vzpomínka, radost, trauma i strach, ... je v našem těle zapsaný. Vyvolává v nás biologické a psychosociální reakce a stává se energií definující náš následný způsob života. Jakou energiii přijímáme, takovou i vydáváme.

Naše zdraví není záležitostí jen fyzického těla, ale je záležitostí i života, který prožíváme - fyzické - mentální - emocionální - duševní - sociální - duchovní zdraví. Každé léčení a každá životní změna k lepšímu je aktivní proces, který si krom přímého fyzického kroku, vyžaduje i vidět a přijmout pravdu o vlastním životě. Což zahrnuje přehodonocení našich vlastních postojů a negativních vzorců, bránících nám plně uzdravit své tělo a svůj život. 
esence zápatí čakry eklama.jpg
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová
web dana sovová masáže terapie louny.jpg
esence zápatí čakry eklama.jpg
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová
kurz malby Gnoze říjen akryl fb.jpg
kurz psychografie gnoze fb video.jpg
hyperrealismus gnoze září fb.jpg
kurz kreslení gnoze výtvarný podvečer fb.jpg
kurz kreslení čajovna Louny 2017 Dana Sovová.jpg
sobota 02.září 2017 - kurz kreslení tužkou Centrum zdraví GNOZE
psyhosomatika dana sovová - gnoze louny fb.jpg
středa 13. a 27.září 2017 - výtvarný podvečer v Čajovně U sv. Mikuláše
Čajovna U sv. Mikuláše   Facebook - Spokojené místečko
Mob.: +420 /  415 652 164 Esence CZ    Dana Sovová – terapeut a lektor
E-mail.: cajovna@arsys.cz Mob.: + 420 / 604 52 57 53
Web.: www.cajovnamikulas.cz E-mail.: poradte@volny.cz
 
sobota 07.října 2017 - kurz malby akrylem Centrum zdraví GNOZE
dana sovová psychosomatika terapie KYVADLO louny facebook.jpg
čtvrtek 14.září 2017 - kurz práce s kyvadlem Centrum zdraví GNOZE
web relaxační techniky kreslení.jpg
Veškeré aktuální kurzy, přednášky a akce, naleznete na Facebooku nebo přímo u mě, klidně volejte a piště. 
facebook.jpg
ČAKROVÉ MALOVÁNKY DANA SOVOVá aaa.jpg
Připravila jsem pro vás relaxační procházku plnou barev a tvarů. Hravým způsobem se krok za krokem seznámíte s energií, která není vidět, ale pro fyzické tělo je stejně důležitou jako například lymfatický systém či jiné tělesné orgány.  
Symbolické intuitivní zření, které zachycuje spojení mezi všemi živými energetickými systémy, je vlastní každému člověku. Tedy i vám. Zachovávejte a rozvíjejte si svou vlastní životní filosofii.

Dana Sovová 

+420 / 604 52 57 53
web massage terapie louny dana sovová e-book zdarma.jpg
WEB ČAKROVÉ MALOVÁNKY e-book zdrama dama sovová.jpg
WEB ČAKROVÉ MALOVÁNKY e-book zdrama dama sovová louny.jpg
WEB ČAKROVÉ MALOVÁNKY e-book zdrama dama sovová terapie  louny.jpg

Zde si můžete prohédnout a také zcela zdrama stáhnout můj e-book.

Nemusíte se přihlašovat ani zanechávat své kontaktní údaje, prostě si jen klikněte na odkaz výše nebo na obrázek e-booku. Ten se vám otevře v novém okně a pokud se vám bude líbit, tak si ho stáhněte.

Přeji vám příjemné pocity, laskavé myšlenky a nádhernou relaxaci. 
web terapie louny dana sovová e-book zdarma.jpg
na web harmonizační AAA.jpg
esence zápatí čakry eklama.jpg
esence zápatí reklama.jpg
Dana Sovová portrét.jpg
esenece cz dana sovová.jpg

Dana Sovová 

terapeut a lektor ve spol. Esence CZ 

 
osobně tomu říkám
- Mít všech pět pohromadě - fyzické, mentální, emocionální, duševní a sociální zdraví 
Poskytuji individuální i skupinové terapie, ale především ty individuální. Cesta duchvní odezvy EHPS - psychosomatické poradenství na energetické úrovni, s energetickou nápravou nebo v kombinaci s BiOrelase tělovou terapií. Mé služby jsou vhodným doplňkem k lékařské péči. Vhodné jsou pro klienty upřednostňující holistický pohled na život a zdraví člověka. Ráda spolupracuji i s lékaři, vědou a dalšími specialisty.

Ve volných chvílích se věnuji výtvarnému umění. Vlastně maluji a výtvarně tvořím od malička. Je to úžasná relaxace. V rámci relaxačních činností vyučuji od roku 2006 kurzy kreslení, malování, imaginativní techniky a kurzy Arte - terapie v energetické hlubinné terapii sebepoznání EHPS a mnohé další. 
Než jsem se odstěhovala z Prahy, tak jsem i mimo jiných klientů v rámci celotělových terapií, spolupracovala s představiteli předních královských rodin z blízkého a středního východu a s klientelou na diplomatické úrovni. Při této zkušenosti se mi dostalo pozvání z paláce vládce emirátu Abu Dhabi Khalifa bin Zayeda, doprovázet jeho rodinu při diplomatických jednání na cestách po Evropě, v Dubaji a Abu Dhabi, užívat jejich luxusu a být hodinu denně k dispozici jeho manželce s tělovou terapií. Nádherná a hlavně pozitivní zkušenost a krásné, milé vzpomínky. 
dana sovová terpie masáže.jpg
Cítím hlubokou radost, že mohu být zprostředkovatelem informací mezi Vaším Duchem a Vámi,
že mohu být přítomna všem Vašim proměnám.
Je naplňující a radostné slyšet Vás smát se
a vidět Váš úsměv a životní radost všude, kde Vás dříve ovládl smutek a zmar.                                                                                                                                        To je má cesta, děkuji …  
čakry dana sovová terapie Louny.jpg

TČM
        Základy v TČM, regenerace v pentagramu, energetika lidského těla, diagnostika a léčba
        Celostní pohled na člověka z hlediska alternativní a klasické medicíny

        Emoce a psychika v tradiční čínské medicíně a emoce Pěti elementů
        
Energetická nerovnováha a souvislosti mezi fyzickým a psychickým projevem
        
Aromaterapie podle Pěti elementů

Psychografie a Arte-terapie
Energie barev z pohledu hlubinné psychologie

Hlubinná regresní terapie
Hlubinná psychologie sebepoznání
Partnerské vztahy, vztahy a vztahové projekce
Humanistická psychologie C.R.Rogers – na osobu zaměřená terapie
Psychoterapie a práce ve skupině
Psychosomatika
 
Spiritual Response Therapy (SRT)  I, II
SRT Partnerské vztahy 
Bachovy esence a bioinformační fytoterapie

Ideomotorika a imaginace
Tarot – archetypy a psychologie sebepoznání

Ukončení studia, profesní kvalifikace – regenerační a rekondiční služby a masáže
Lymfoterapie, mobilizační techniky a celotělové terapie 

 

Získané dovednosti: 

dana sovová web léčivé energie fb.jpg
Vášeň k lidské mysli se mi stala životním napněním, koníčkem i profesí. Své vědomosti a praktické zkušenosti si stále prohlubuji vzděláváním. Ve své soukromé praxi se dlouhodobě zaměřuji na oblasti zabývající se vztahem lidské ENERGETIKY a jejím vlivem na psychické, fyzické a sociální zdraví jedince a kvalitu jeho života, kompletně na všech úrovních celé jeho bytosti. Miluji svého ducha a vše, čím jsem. 
Copyright©Esence CZ 2008/2018, all right reserved Esence CZ, Design by D.Sovová
foto z výstavy v čajovně 2016.jpg
logo esence růžová.jpg
na web harmonizační.jpg
automasaž ukončení web.jpg
esence zápatí čakry eklama.jpg
esence zápatí reklama.jpg
anavia.jpg
Esence CZ z.s.
zapsáno dne 24.02.2014 pod sp.zn. L 58449
  vedená  u Městského soudu v Praze, sídlo:  Osadní 869/32, Holešovice,  170 00  Praha 7 IČ:  02694123
kontaktní osoba: Dana Sovová  domovská stránka: http://www.esence.vesele.info  korespondenční adresa: Obora č.p. 11, Louny PSČ 440 01 
ukončení web kreslíme.jpg
 
Dana Sovová 
terapeut / lektor rozvoje vizuálního vnímání
email.: poradte|@|volny.cz
tel.: 420 | 604 52 57 53
 
Ráda se vám budu osobně věnovat, setkat se můžeme zde:  
Esence CZ
Obora  č.p. 11
Louny 440 01
tel.: +420/ 604 52 57 53
Centrum zdraví Gnoze
recepce +420/737 243 663

skype: gnoze.gnoze
Říční 756, Louny 440 01         


Výtvarně tvoříme v Čajovně U sv. Mikuláše v Lounech 
v budově lékárny na Mírovém náměstí, nádherné sklepní prostory s úžasnou atmosférou a tvůrčí energií 
 
Patronem Esence CZ, z.s. je adokátní kancelář JUDr. Ivana Hanovského
dana sovová web léčivé energie fb.jpg
incense-2042096_1920 web dana sovová.jpg
Energetická psychosomatika – cesta duchovní odezvy, poradenství s energeticko-informační nápravou
do 60min.
 
 
500,-Kč
Energetická psychosomatika ve spojení s tělovou terapií - BIOdynamické masáže
do 90min.
 
800,-Kč
Masáže
Šíje
do 20min.
 
200,-Kč
Záda
do 30min.
 
300,-Kč
Šíje + záda
do 50min.
 
500,-Kč
Horní končetiny + šíje
do 50min.
 
450,-Kč
Dolní končetiny – zepředu nebo zezadu
do 30min.
 
250,-Kč
Dolní končetiny komplet
do 60min.
 
500,-Kč
Plosky nohou
do 30min.
 
250,-Kč
Hlava
do 30 min.
 
250,-Kč
Hlava + šíje
do 50min.
 
450,-Kč
Hlava + šíje + ruce
do 90min.
 
700,-Kč
Celé tělo
do 110min.
 
1000,-Kč
 
Manuální lymfodrenáž
Cyklus 6.ti na sebe navazujících masáží v přesném časovém sledu
Cena za jednu masáž do 60min.
 
 

500,-Kč
Medová, humátová, bylinná, s vonnými oleji 
do 50min.
 
450,-Kč
 
Relaxační činnosti – individuální i skupinové kurzy
– ceny se určují individuálně, dle časové a materiálové náročnosti
 
Kurzy kresby a malby
Různé výtvarné techniky a styly
 
 
od 300,-Kč výše
Automatická nebo intuitivní kresba od 500,-Kč výše
ARTeterapie od 300,-Kč výše
Škola duchovního růstu – energetická psychosomatika
Cyklus 10.ti na sebe navazujících sezení
Cena za jedno sezení
 
 
500,-Kč
Bachovy esence - kurz
Cyklus 3. na sebe navazujících sezení
Cena za jedno sezení
 
 
500,-Kč
psychosomatika.jpg
tělové terapie.jpg
 
Relaxační činnosti – individuální i skupinové kurzy
– ceny se určují individuálně, dle časové a materiálové náročnosti
 
Kurzy kresby a malby
Různé výtvarné techniky a styly
 
 
od 300,-Kč výše
Automatická nebo intuitivní kresba od 500,-Kč výše
ARTeterapie od 300,-Kč výše
Škola duchovního růstu – energetická psychosomatika
Cyklus 10.ti na sebe navazujících sezení
Cena za jedno sezení
 
 
500,-Kč
Bachovy esence - kurz
Cyklus 3. na sebe navazujících sezení
Cena za jedno sezení
 
 
500,-Kč
relaxační činnosti.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one