Moje místečko

dana sovová bachovy esence - psychosomatika terapie louny KYVADLO.jpg
dana sovová bachovy esence - psychosomatika terapie louny KYVADLO.jpg
regenerační a rekondiční služby dana sovová psychosomatie fb.jpg
výtvarné kurzy a arteterapie dana sovová louny.jpg

Otevřeno mám pro každého, ráda vás přivítám v některém z mých spokojených místeček    
J   v Lounech nebo v Oboře u Loun  
8
 
 
ENERGETICKÁ PSYCHOSOMATIKA - terapie cestou duchovní odezvy, poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo v kombinaci s tělovou terapií 
Nápomocna vám mohu být pokaždé, když do svého života chcete vnést chuť, radost a spokojenost, odstranit bolesti těla i duše, když si potřebujete ujasnit své myšlenky a záměry, když potřebujete úplně vypnout a načerpat nové síly, dát životu nový smysl, směr a sobě vlastní seberealizaci, ... Plně respektuji vaši osobnost a vyznání, zaručuji vám individuální přístup a diskrétnost. Mnou poskytované služby nenahrazují běžnou lékařskou péči, ale jsou ji vhodným doplňkem. 
Tělesný hmotný a energetický systém utváří jeden celek. Díky energetické psychosomatice mohu pohlížet na každého jedince jako na živoucí knihu, ve které je zapsaná celá jeho minulost, přítomnost, dokonce i budoucnost. Každá myšlenka, každý sebemenší pocit, vzorec přesvědčení nebo postoj, ať už kladný nebo záporný, každý vztah, vzpomínka, radost, trauma i strach, ... je v lidském těle zapsaný. Vyvolává v něm biologické, energetické a psychosociální reakce a stává se energií definující jeho jeho následný způsob života. Číst v řečích energií, nacházet a rušit blokující souvislosti mezi hmotou a duchem, přepisovat vadné řádky, dopisovat ty chybějící, to jsou ty okamžiky změn a vytváření zázraků, kterým jsem přítomna.
Každá schůzka s klientem je založena na důvěrném rozhovoru. Vyhledávám a napravuji hluboké nevědomé procesy, jako u hypnózy, ale zde jste celou dobu při vědomí a máte vše pod kontrolou (u dětí pracuji i s rodiči, nejlépe s matkou).  K diagnostice a řeči energií používám kyvadlo s abecední tabulkou, pro vizuální obraz mohu přidat automatickou kresbu a Tarotové karty.
S pomocí tělové terapie a fytoterapie uvolňuji stresové napětí
ve svalech, blokády a spasmy, energii uzavřenou hluboko v těle. Vhodné při odstraňování bolesti pohybového aparátu a detoxikaci organismu. Jemné mobilizační techniky, podpora lymfatického systému, regenerační a rekondiční služby 
esence zápatí čakry eklama.jpg

Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová

Energetická psychosomatika cestou duchovní odezvy, poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo tělovou terapií
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
Mnou poskytované služby jsou vhodné všem klientům, kteří upřednostňují  alternativní metody s holistickým pohledem na vlastní život a zdraví. Jsou vhodným doplňkem k lékařské péči. 

Plně respektuji osobnost a vyznání klienta, zaručuji individuální přístup a diskrétnost. 
 
web dana sovová terapie obora louny.jpg
Těším se na vaši návštěvu
a ráda vás přivítám 
web massage dana sovová fb.jpg
web massage wellness-dana sovová.jpg
krásný den.jpg
web massage dana sovová služby louny fb.jpg


Nápomocna vám mohu být pokaždé, když potřebujete úplně vypnout a načerpat nové síly, odstranit bolesti těla i duše, dát životu nový smysl, směr a sobě vlastní seberealizaci.
Pokaždé, když do svého života chcete vnést chuť, radost a spokojenost. 
Nápomocna vám mohu být pokaždé, když do svého života chcete vnést chuť, radost a spokojenost.
Pokaždé, když potřebujete úplně vypnout a načerpat nové síly, odstarnit bolesti těla i duše, dát životu nový smysl, směr a sobě vlastní seberealizaci...
Centrum zdraví GNOZE 
Říční 756, Louny 44001
Externí poradna Louny: 
otevírací doba
ÚT - 08:00 - 17:00hod.
předem se objednejte 


recepce: +420 / 737 243 663
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 
Spokojené místečko 
Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz
web massage-therapy-1584711_960_720.jpg
web massage fantasy-2702997_1280.jpg
web massage charcoal-drawing-1558900_1280.jpg
Ráda vás přivítám
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
Cesta k tělesné a duševní rovnováze skrze 
radost - intuitivní psychosomatika
uvolnění - masáže a BIOdynamické terapie
relaxační činnosti - ARTeterapie, kurzy kreslení
Nápomocna vám mohu být pokaždé, když do svého života chcete vnést chuť, radost a spokojenost. 
Pokaždé, když potřebujete úplně vypnout a načerpat nové síly, odstranit bolesti těla i duše, dát životu nový smysl, směr a sobě vlastní seberealizaci.
Spokojené místečko
intuitivní psychosomatika
- cesta duchovní odezvou
masáže 
BIOdynamické terapie
ARTeterapie
kurzy kreslení
Cesta k tělesné a duševní rovnováze skrze
RADOST
UVOLNĚNÍ 
a RELAXACI
capture-20180914-082928yx.png
capture-20180914-082336.png
cats.jpg
dana sovová bachovy esence - psychosomatika terapie louny.jpg
dana sovová psychosomatika terapeut louny energetické léčení diagnostika.jpg
habr obecný bachova terapie dana sovová psychosomatika Louny.jpg
dub letní dana sovová psychosomatika.jpg
Psychosomatika Louny Dana Sovová.jpg

Každá schůzka s klientem je založena na důvěrném rozhovoru. Vyhledávám a napravuji hluboké nevědomé procesy, jako u hypnózy, ale zde jste celou dobu při vědomí a máte vše plně pod kontrolou (u dětí pracuji i rodiči, nejlépe s matkou). K diagnostice a řeči energií používám kyvadlo s abecední tabulkou, pro vizuální obraz mohu přidat automatickou kresbu nebo tarotové karty. 
délka terapie do 60 min. cena 500,-Kč 
Cesta duchovní odezvy - poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo v kombinaci s tělovou terapií

 

ENERGETICKÁ PSYCHOSOMATIKA
Pomohu vám zmírnit nebo zcela odstranit bolesti TĚLA i DUŠE 

Terapii lze zacílit na konkrétní problém - životní situaci, nemoc, ... nebo ji využít jako regenerační pro posílení organismu a obnovu životní síly a zdraví. 

Cesta duchvní odezvy, poradenství a diagnostika s energetickou nápravou nebo v kombinaci tělovou terapií
masáže louny dana sovová psychosomatika.jpg

BIOrelase terapie a BIOdynamické masáže

V kombinaci s tělovou terapií a fytoterapií uvolňuji stresové napětí ve svalech, blokády a spasmy, energii uzavřenou hluboko v těle. Vhodné při odstraňování bolesti bohybového aparátu, detoxikaci organismu, očištění paměti těla. Jemné mobilizační techniky a nepřímé uvolňující, lymfoterapie. Kombinovaná terapie napomáhá šetrným způsobem rychleji nastartovat sebeozdravné tělesné procesy
délka terapie do 60 min. cena 800,-Kč 
Individuální a holistický přístup
energetická psychosomatika cestou duchovní odezvy - délka jednoho sezení do 60 min. cena 500,-Kč 
v kombinaci s tělovou terapií a fytoterapií do 60 min. 800,-Kč
 
Ráda vás přivítám v některém z mých spokojených místeček  

Zdraví není záležitostí jen fyzického těla, ale i života, který jedinec vytváří – fyzické, mentální, emocionální, duševní, sociální a duchovní a zdraví. Každé léčení a změna k lepšímu, je aktivní proces, který si krom přímého fyzického kroku, vyžaduje i vidět a přijmout pravdu o vlastním životě. Což zahrnuje přehodnocení vlastních postojů a negativních vzorců, bránících nám plně uzdravit své tělo a svůj život.
Energetický a hmotný systém utváří jeden celek. Číst v řeči energií, nacházet souvislosti mezi hmotou a duchem, přepisovat vadné řádky, dopisovat chybějící, to jsou ty okamžiky změn a vytváření zázraků, kterým jsem přítomna.
Díky energetické psychosomatice, mohu pohlížet na každého jedince jako na živoucí knihu, ve které je zapsaná celá jeho minulost, přítomnost, dokonce  i budoucnost. Člověk může mlčet nebo nějak vystupovat, ale jeho energie stejně prozradí, jak se doopravdy cítí. Řeč energií je pravdivá. Každá myšlenka, každý sebemenší pocit, vzorec přesvědčení nebo postoj, ať už kladný nebo záporný, každý vztah, vzpomínka, radost, trauma i strach, je v lidském těle zapsaný. Vyvolává v něm biologické a psychosociální reakce a stává se energií definující jeho následný způsob života.  
Pokud má být člověk zdravým na těle i na duchu, pak musí porozumět tomu, jak na sebe hmota a duch navzájem působí. Pro lidské tělo je energie nezbytná, je nosičem síly a informace, síla udržuje tělo při životě a informace působí motivačně na psychickou stránku. Náš duch, energie a osobní životní síla jsou totéž. Co posiluje našeho ducha, posiluje i naše tělo, co naše tělo vysává, vysává i našeho ducha. Když léčíme tělo, léčíme i život, to platí i obráceně.

PSYCHÉ | SOMA     DUŠE | TĚLO

Energetický a hmotný systém utváří jeden celek. Hmota a duch na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Co posiluje našeho ducha posiluje i naše tělo, co tělo vysává, vysává i ducha. Náš duch, energie a osobní životní síla jsou totéž. Pro lidské tělo je energie nezbytná, je nosičem síly a informace. Síla udržuje tělo při životě a informace působí motivačně na psychickou stránku. Svou energii čerpáme ze všeho čím se živíme, ze všeho čím jsme obklopeni, z potravin, z lidí kolem nás, z prostoru, ve kterém se nacházíme, z činností, které děláme, z přírody, z vesmíru, ...

Naše energetické tělo se neustále mění, v závislosti na našem prožívání. Jsme jako živoucí kniha, ve které je zapsaná celá naše historie. Každá myšlenka, každý sebemenší pocit, vzorec přesvědčení nebo postoj, ať už kladný nebo záporný, každý vztah, vzpomínka, radost, trauma i strach, ... je v našem těle zapsaný. Vyvolává v nás biologické a psychosociální reakce a stává se energií definující náš následný způsob života. Jakou energiii přijímáme v takové setrváváme a takovou i vydáváme. 

Naše zdraví není záležitostí jen fyzického těla, ale je záležitostí i života, který prožíváme a vytváříme - fyzické - mentální - emocionální - duševní - sociální - duchovní zdraví. Každé léčení a každá životní změna k lepšímu je aktivní proces, který si krom přímého fyzického kroku, vyžaduje i vidět a přijmout pravdu o vlastním životě. Což zahrnuje přehodnocení našich vlastních postojů a negativních vzorců, bránících nám plně uzdravit své tělo a s ním i svůj život. 
 
esence zápatí čakry eklama.jpg
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová
web dana sovová masáže terapie louny.jpg
Intuitivní - energetická psychosomatika je založena na vyhledávání a odstraňování blokujících a konfiktních vztahů ve vnitřním i vnějším světě člověka. Biologické a psychosociální zdraví na energetické úrovni.
Jedná se o velmi jemnou a účinnou terapii, kterou lze využít pro každou disharmonickou situaci k obnově harmonie a životní pohody. K podpoře sebeozdravných léčebných procesů, zacílit ji na konkrétní problém - nemoc, odbourání stresu, ukotvení pozitivních postojů, sladění vztahů odpojením konfliktních energií, životní křižovatky a náhled na situace, … nespokojenost s vlastním životem, k osobnímu růstu a seberealizaci, ... nebo ji využít jako regenerační pro posílení organismu a obnovu životní síly a zdraví.
 
 • ODSTRANĚNÍ ENERGETICKÝCH BLOKÁD u hlubokých nevědomých procesů a UVOLNĚNÍ DESTRUKTIVNÍCH VZORCŮ, EMOCÍ A PROGRAMŮ, NAVRACÍ TĚLO DO PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ROVNOVÁHY.
 • Člověk nachází ŽIVOTNÍ ELÁN, VNITŘNÍ KLID a JASNOU HLAVU. Uplatňuje svůj přirozený potenciál, své vlohy a přednosti.
Spokojené místečko 
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz


Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663 
BIOrelase terapie a BIOdynamické masáže
V kombinaci s tělovou terapií a fytoterapií uvolňuji stresové napětí ve svalech, blokády a spasmy, energii uzavřenou hluboko v těle. Vhodné při odstraňování bolesti bohybového aparátu, detoxikaci organismu, očištění paměti těla. Jemné mobilizační techniky a nepřímé uvolňující techniky, lymfoterapie. Kombinovaná terapie napomáhá šetrným způsobem rychleji nastartovat sebeozdravné tělesné procesy. 
délka terapie do 90 min. cena 800,-Kč 
web massage dana sovová služby louny fb.jpg
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz. Design by Dana Sovová
web massage massage-2333200_1280.jpg
Regenerační a rekondiční MASÁŽE
Masáže jsou považovány za nejstarší a nejpřirozenější léčebný prostředek k odbourání tělesné i psychické únavy a regeneraci organismu. Jsou velmi příjemnou metodou jak zlepšit celkový stav organismu. K umocnění účinků masáže, zmírnění bolesti těla a svalového napětí, stavu uvolnění a relaxace se používají vonné oleje, esence, soli, bylinné zábaly nebo peelingy.
 
Šíje - do 20min.     200,-Kč
Záda - do 30min.   300,-Kč
Šíje + záda - do 50min.    500,-Kč
Horní končetiny + šíje - do 50min.    450,-Kč
Dolní končetiny – zepředu nebo zezadu - do 30min.    250,-Kč
Dolní končetiny komplet - do 60min.    500,-Kč
Plosky nohou - do 30min.     250,-Kč
Hlava - do 30 min.     250,-Kč
Hlava + šíje - do 50min.     450,-Kč
Hlava + šíje + ruce - do 90min.    700,-Kč
Celé tělo - do 110min.    1000,-Kč
Manuální lymfodrenáž - cyklus 6.ti na sebe navazujících masáží v přesném časovém sledu - cena za jednu masáž do 60min.     500,-Kč
Medová masáž - do 50min.     450,-Kč
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
NÁŠ ORGANISMUS REAGUJE NA PROŽÍVÁNÍ svého fenomenologického pole JAKO USPOŘÁDANÝ CELEK. Žádná jeho část nejedná ve své reakci na zažívání života zcela sama za sebe, ale jeho jednotlivé části se vzájemně zastupují, posilují nebo oslabují. KAŽDÁ ZNÁMKA NEKOMFORTU SE PROJEVUJE V TĚLESNÉ ENERGII I NAŠI CELKOVÉ KONSTITUCI. Je patrna v naší psychice, orgánech, chování, aktivní síle, má vliv na celou řadu skutečností, které prožíváme …  
Bachovy esence Dana Sovová Louny terapie.jpg
INTUITIVNÍ - ENERGETICKÁ PSYCHOSOMATIKA
psychosomatika Dana Sovová Louny - Obora.jpg
Spokojené místečko
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz


Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663 
massage dana sovová BIOdynamické masáže Obora.jpg

Záměrem BIOdynamických masáží je nastartování sebeúzdravných schopností organismu v rámci psychických obran klienta a jejich uvolnění na tělesné i psychické rovině. 
Jsou určeny klientům, kteří se chtějí aktivně zbavit stresu a jeho následků. Napomáhají odbourat blokace charakterového pancíře, což jsou místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn, které zobrazují psychickou rovinu s osobnostní charakteristikou daného jedince. 

 

Nádherně uvolňující másáž s velmi hlubokou relaxací. Provádí se jemnou hmatovou technikou, která vytváří tlakovou rezonanci. Pravidelné působení přispívá k obnovení rovnovážného stavu celého organismu. K umocnění účinků masáže a odstranění svalového napětí, stavu uvolnění a relaxace používám vonné oleje a esence.
Masáž je vhodná i jako prevence v péči o tělesné a psychické zdraví. Napomáhá při léčbě psychosomatických onemocnění. Její účinky poznáte na všech tělesných úrovních, uvolňuje a odstraňuje napětí na tělesné, psychické i energetické rovině.
BIODYNAMICKÉ MASÁŽE A BIORELEACE TERAPIE 
Copyright©EsenceCZ 2008/2018, all right reserved Esence CZ, Design by Dana Sovová 
massage dana sovová BIOdynamické 1 masáže Obora.jpg
massage dana sovová BIOdynamické 3 masáže Obora.jpg
massage dana sovová BIOdynamické 2 masáže Obora.jpg
 • napomáhá odstranit dlouhodobou únavu
 • uvolňuje energetické blokády uzavřené hluboko v těle
 • uvolňuje emoční napětí
 • navozuje zklidnění 
 • očišťuje paměť těla
 • uvolňuje ztuhlé svalstvo
 • nepřímo působí na vzdálená místa v těle a zároveň uvolňuje jejich napětí 
 • celkově revitalizuje organismus
 • vhodná k doplnění jiných terapií a lékařské péči
BIOdynamické masáže - do 90 min.     1000,-Kč 
Spokojené místečko
Spokojené místečko
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz


Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663 
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz. Design by Dana Sovová
massage dana sovová Obora.jpg
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz

Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663
 
MASÁŽE jsou považovány za nejstarší a nejpřirozenější léčebný prostředek k odbourání tělesné i psychické únavy a regeneraci organismu.
Jsou velmi příjemnou metodou jak zlepšit celkový stav organismu.
 
REGENERAČNÍ, REKONDIČNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽ
Celotělová nebo částečná
Velmi příjemná a uvolňující masáž k odbourání bolesti svalů a stresu po fyzické nebo psychické námaze, lze ji využít i jako relaxační
masáže louny dana sovová psychosomatika.jpg
 • uvolnění svalového napětí 
 • napomáhá odbourávat svalovou bolest
 • odeznění pocitu únavy
 • je vhodnou prevencí proti nemocem
massage web dana sovová obora.jpg
K umocnění účinků masáže, zmírnění bolesti těla a svalového napětí, stavu uvolnění a relaxace se používám vonné oleje, esence, soli, bylinné a humátové zábaly nebo peelingy.
Šíje - do 30min.       300,-Kč
Záda - do 30min.     300,-Kč
Šíje + záda - do 50min.      500,-Kč
Horní končetiny + šíje - do 50min.        500,-Kč
Dolní končetiny komplet - do 50min.    500,-Kč
Celé tělo (vč.zábalu nebo peelingu) - do 90 min.       1000,-Kč 
MASÁŽ  PLOSKY NOHY

Velmi příjemná a uvolňující masáž plosky nohy, včetně prstů a nohy až ke koleni. Příznivě působí proti bolesti zad a páteře. Provádí se na chodidlech kam směřují nervová zakončení všech tělesných orgánů, doporučuje se provádět pravidelně. 
 • nepřímo působí na vzdálená místa v těle a zároveň uvolňuje napětí páteře, kloubů, svalů lýtek a chodidel
 • harmonizuje funkci tělesných orgánů skrze stimulaci reflexních bodů chodidel
 • urychluje hojení po nemocech a úrazech
massage plosky nohou dana sovová.jpg
massage plosky nohou terapie dana sovová.jpg
Plosky nohou - do 30min.     300,-Kč
MASÁŽ  HLAVY 

Vysoce relaxační a uvolňující ošetření hlavy, krku, ramen a horních částí paží. Ulevuje od napětí a každodenního stresu. Lze ji spojit s lymfodrenáží obličejových partií. Nejčastěji se provádí jako suchá masáž v sedě nebo na masážním lehátku s využitím esenciálních olejů a fytoterapie.
 
 • navozuje zklidnění a uvolnění
 • odbourává stres
 • uvolňuje ztuhlé svalstvo šíje a stlačené krevní řečiště
 • slouží k prevenci bolesti hlavy

Masáž hlavy - do 30 min.      300,-Kč 
Masáž hlavy s lymfodrenáží - do 50 min.     500,-Kč 
massage dana sovová hlavy 1.jpg
massage dana sovová hlavy 2.jpg
Manuální lymfodrenáž - cyklus 6.ti na sebe navazujících masáží v přesném časovém sledu - cena za jednu masáž do 60min.     500,-Kč

Medová masáž - do 50min.     450,-Kč
MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ
massage manuální lymfodrenáž dana sovová Obora.jpg
Velmi jemná masáž s blahodárnými účinky pro detoxikaci a odvodnění organiznu a redukci otoků - zmírňuje lymfedém (otok způsobený poruchou odtoku mízy). Podpora imunitního systému. Provádí se speciální hmatovou technikou, zaměřenou na lymfatický systém. 
 
 • regeneruje organismus
 • zvyšuje imunitu
 • zlepšuje stav pleti
 • zmírňuje bolesti hlavy a migrenózní stavy (v klidovém období nebo v počátečním stavu)
 • obnovuje mízní systém po jeho selhání (operace, úrazy)
 • zmírňuje obtíže při statické zátěži
massage manuální lymfodrenáž 1 dana sovová Obora.jpg
Cyklus masážních terapií v přesném časovém sledu, nejméně však 3 x 1 - 1,5 hodiny. Druhá masáž následuje 24 hodin po první. 3 masáž musí být maximálně do jednoho týdne. (1. den - celý krk, hrudník, horní končetiny, 2. den - terminus, horní uzliny, břicho, dolní končetiny zepředu, hlava vč. obličeje). Provádí se nasucho nebo s pudrem, olejem či mastí na lymfu. Počet se aplikuje dle konkrétního stavu mízního systému, při nesprávné funkčnosti, lze doporučit až 10 aplikací. 
Manuální lyfodrenáž - do 90 min.  1000,-Kč (cena za jednu aplikaci)
MEDOVÁ MASÁŽ
Příjemná a velmi účinná detoxikační medová masáž. Odbourává stres, únavu i bolesti zad a celkově revitalizuje organismus. Nahřátý med se aplikuje hlavně na záda, masáž se provádí speciálními hmaty, ty cíleně podporují činnost vnitřních orgánů a obnovují jejich přirozenou detoxikační schopnost.. Med obsahuje biologicky aktivní látky, které pohlcují toxiny, tělo je rychleji odbourává. Zlepšuje krevní oběh (i v hlubších vrstvách pokožky)
 • harmonizuje celý nervový systém
 • zvyšuje imunitu
 • zvyšuje funkci metabolismu 
 • odbourává toxiny a soli
 • čistí pleť, prokrvuje pokožku​

Medová masáž - včetně šíje a končetin - do 60min.     500,-Kč
massage medová masáž 1 dana sovová Obora.jpg
massage medová masáž dana sovová Obora.jpg
Copyright©EsenceCZ 2008/2018, all right reserved Esence CZ, Design by Dana Sovová 
esence zápatí čakry eklama.jpg
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová
kurz malby Gnoze říjen akryl fb.jpg
kurz psychografie gnoze fb video.jpg
hyperrealismus gnoze září fb.jpg
kurz kreslení gnoze výtvarný podvečer fb.jpg
kurz kreslení čajovna Louny 2017 Dana Sovová.jpg
sobota 02.září 2017 - kurz kreslení tužkou Centrum zdraví GNOZE
psyhosomatika dana sovová - gnoze louny fb.jpg
středa 13. a 27.září 2017 - výtvarný podvečer v Čajovně U sv. Mikuláše
Čajovna U sv. Mikuláše   Facebook - Spokojené místečko
Mob.: +420 /  415 652 164 Esence CZ    Dana Sovová – terapeut a lektor
E-mail.: cajovna@arsys.cz Mob.: + 420 / 604 52 57 53
Web.: www.cajovnamikulas.cz E-mail.: poradte@volny.cz
 
sobota 07.října 2017 - kurz malby akrylem Centrum zdraví GNOZE
dana sovová psychosomatika terapie KYVADLO louny facebook.jpg
čtvrtek 14.září 2017 - kurz práce s kyvadlem Centrum zdraví GNOZE
Veškeré aktuální kurzy, přednášky a akce, naleznete na Facebooku nebo přímo u mě, klidně volejte a piště. 
facebook.jpg
Spokojené mistečko
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 

Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663
Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 

Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663
Cesta k tělesné a duševní rovnováze skrze radost, uvolnění a relaxaci
ARTEterapie  a IMAGINATIVNÍ techniky - výtvarná činnost jako diagnostický nástroj v hlubinné a spirituální terapii sebepoznání · automatická a intuitivní kresba, čakrové malování, Bachovy esence, práce s kyvadlem  
Výtvarná činnost posiluje vizuální centra mozku, uvolňuje mysl, hladí duši, osvobozuje od času a je to úžasná relaxace. Tahle tvůrčí činnost mne provází celým životem. Od roku 2006 se s vámi o ni ráda dělím, kdy v rámci relaxačních činností pořádám výtvarné kurzy pro jednotlivce i skupiny. Kladu důraz na individuální přístup, tak aby si každý klient odnesl přesně to, co potřebuje. Stačí vám jen docházet, veškeré výtvarné potřeby a materiály jsou pro vás vždy připraveny a zahrnuty v ceně kurzovného. 
29261668_1877222352288775_7257291622700071053_n.jpg
32085076_1934607093216967_4136907268237033472_n.jpg
29216605_1877222318955445_9054571833048325475_n.jpg
30440845_1875699449130562_202704155515551744_n.jpg
esence zápatí čakry reklama.jpg
Copyright©Esence Cz 2008/2018, all right reserved Esence Cz  
Design by Dana Sovová
KURZY KRESBY A MALBY 
 • Kresba a malba pravou mozkovou hemisférou
  • ​tužka
  • suchý pastel
  • akvarel
  • akvarelové pastelky
  • akryl
  • čínská tušová malba 
  • kombinované techniky a struktury
  • PRÁCE U STOJANU
  • malba na plátno, dřevěné desky, kresba na papír, karton
fb reklama kurz tužka5.jpg
fb reklama kurz tužka6.jpg
Ráda vám poradím a hlavně i prakticky ukážu jak na to, krok za krokem vás provedu celým výtvarným procesem, na jehož konci je obraz - VÁŠ VLASTNÍ OBRAZ.   

Přijít můžete na individuální kurzy kresby a malby do mého ateliéru v Oboře nebo se dostavit na některý ze skupinových do Centra zdraví Gnoze nebo na skupinový výtvarný podvečer v Čajovně U sv. Mikuláše. 
kurzy malby dana sovová akryl na dřevě.jpg
 
Kurzy kresby a malby  
Různé výtvarné techniky a styly od 300,-Kč výše
ARTeterapie  
Automatická nebo intuitivní kresba od 500,-Kč výše
Škola duchovního růstu   
INTUITIVNÍ - Energetická psychosomatika
Cyklus 10.ti na sebe navazujících sezení
Cena za jedno sezení
od 500,-Kč výše 
Bachovy esence - kurz   
cyklus 3.na sebe navazujících sezení 
Cena za jedno sezení
od 500,-Kč výše 
na web harmonizační AAA.jpg
esence zápatí čakry eklama.jpg
esence zápatí reklama.jpg
Dana Sovová a Karel Steinz.jpg
esenece cz dana sovová.jpg

Dana Sovová 
terapeut a lektor ve spol. SPOKOJENÉ MÍSTEČKO 

 
osobně tomu říkám
- Mít všech pět pohromadě - fyzické, mentální, emocionální, duševní a sociální zdraví 
Poskytuji individuální i skupinové terapie, ale především ty individuální. Cesta duchvní odezvy EHPS - psychosomatické poradenství na energetické úrovni, s energetickou nápravou nebo v kombinaci s BiOrelase tělovou terapií. Mé služby jsou vhodným doplňkem k lékařské péči. Vhodné jsou pro klienty upřednostňující holistický pohled na život a zdraví člověka. Ráda spolupracuji i s lékaři, vědou a dalšími specialisty.

Ve volných chvílích se věnuji výtvarnému umění. Vlastně maluji a výtvarně tvořím od malička. Je to úžasná relaxace. V rámci relaxačních činností vyučuji od roku 2006 kurzy kreslení, malování, imaginativní techniky a kurzy Arte - terapie v energetické hlubinné terapii sebepoznání EHPS a mnohé další. 
Než jsem se odstěhovala z Prahy, tak jsem i mimo jiných klientů v rámci celotělových terapií, spolupracovala s představiteli předních královských rodin z blízkého a středního východu a s klientelou na diplomatické úrovni. Při této zkušenosti se mi dostalo pozvání z paláce vládce emirátu Abu Dhabi Khalifa bin Zayeda, doprovázet jeho rodinu při diplomatických jednání na cestách po Evropě, v Dubaji a Abu Dhabi, užívat jejich luxusu a být hodinu denně k dispozici jeho manželce s tělovou terapií. Nádherná a hlavně pozitivní zkušenost a krásné, milé vzpomínky. 
dana sovová terpie masáže.jpg
Cítím hlubokou radost, že mohu být zprostředkovatelem informací mezi Vaším Duchem a Vámi,
že mohu být přítomna všem Vašim proměnám.
Je naplňující a radostné slyšet Vás smát se
a vidět Váš úsměv a životní radost všude, kde Vás dříve ovládl smutek a zmar.                                                                                                                                        To je má cesta, děkuji …  
massage čakry dana sovová.jpg

TČM
        Základy v TČM, regenerace v pentagramu, energetika lidského těla, diagnostika a léčba
        Celostní pohled na člověka z hlediska alternativní a klasické medicíny

        Emoce a psychika v tradiční čínské medicíně a emoce Pěti elementů
        
Energetická nerovnováha a souvislosti mezi fyzickým a psychickým projevem
        
Aromaterapie podle Pěti elementů

Psychografie a Arte-terapie
Energie barev z pohledu hlubinné psychologie

Hlubinná regresní terapie
Hlubinná psychologie sebepoznání
Partnerské vztahy, vztahy a vztahové projekce
Humanistická psychologie C.R.Rogers – na osobu zaměřená terapie
Psychoterapie a práce ve skupině
Psychosomatika
 
Spiritual Response Therapy (SRT)  I, II
SRT Partnerské vztahy 
Bachovy esence a bioinformační fytoterapie

Ideomotorika a imaginace
Tarot – archetypy a psychologie sebepoznání

Ukončení studia, profesní kvalifikace – regenerační a rekondiční služby a masáže
Lymfoterapie, mobilizační techniky a celotělové terapie 

 

Získané dovednosti: 

dana sovová web léčivé energie fb.jpg
Vášeň k lidské mysli se mi stala životním napněním, koníčkem i profesí. Své vědomosti a praktické zkušenosti si stále prohlubuji vzděláváním. Ve své soukromé praxi se dlouhodobě zaměřuji na oblasti zabývající se vztahem lidské ENERGETIKY a jejím vlivem na psychické, fyzické a sociální zdraví jedince a kvalitu jeho života, kompletně na všech úrovních celé jeho bytosti. Miluji svého ducha a vše, čím jsem. 
Copyright©Esence CZ 2008/2018, all right reserved Esence CZ, Design by D.Sovová
foto z výstavy v čajovně 2016.jpg
Poskytuji individuální i skupinové terapie - Cesta duchvní odezvy EHPS - psychosomatické poradenství na energetické úrovni, s energetickou nápravou nebo v kombinaci s BiOrelease tělovou terapií a regenerační a rekondiční masáže. Mé služby jsou vhodným doplňkem k lékařské péči. Vhodné jsou pro klienty upřednostňující holistický pohled na život a zdraví člověka. Ráda spolupracuji i s lékaři, vědou a dalšími specialisty.

Ve volných chvílích se věnuji výtvarnému umění. Vlastně maluji a výtvarně tvořím od malička. Je to úžasná relaxace o kterou se s vámi ráda dělím. V rámci relaxačních činností vyučuji od roku 2006 kurzy kreslení, malování, imaginativní techniky a kurzy Arte - terapie v energetické hlubinné terapii sebepoznání EHPS a mnohé další. 
TČM
        Základy v TČM, regenerace v pentagramu, energetika lidského těla, diagnostika a léčba
        Celostní pohled na člověka z hlediska alternativní a klasické medicíny
        Emoce a psychika v tradiční čínské medicíně a emoce Pěti elementů
        Energetická nerovnováha a souvislosti mezi fyzickým a psychickým projevem
        Aromaterapie podle Pěti elementů

Psychografie a Arte-terapie
Energie barev z pohledu hlubinné psychologie

Hlubinná regresní terapie
Hlubinná psychologie sebepoznání
Partnerské vztahy, vztahy a vztahové projekce
Humanistická psychologie C.R.Rogers – na osobu zaměřená terapie
Psychoterapie a práce ve skupině
Psychosomatika
 
Spiritual Response Therapy (SRT)  I, II
SRT Partnerské vztahy 
Bachovy esence a bioinformační fytoterapie

Ideomotorika a imaginace
Tarot – archetypy a psychologie sebepoznání

Ukončení studia, profesní kvalifikace – regenerační a rekondiční služby a masáže
Lymfoterapie, mobilizační techniky a celotělové terapie 

OBRAZY A SUGESCE 

Psychograficky jsem zpracovala a vytvořila soubor obrazů, které příznivě ovlivňují vnitřní nastavení člověka. Obrazy a sugesce. Napomáhají zvědomit a pochopit blokace na emocionálně mentální rovině, čímš přispívají k poukázání na skutečnou příčinu, nikoli jen na symptomy. Mé psychografické práce se dostaly až za oceán do USA. 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

V rámci celotělových terapií jsem měla možnost spolupracovat s představiteli předních královských rodin z blízkého a středního východu a s klientelou na diplomatické úrovni. Při této zkušenosti přišlo i pozvání z paláce vládce emirátu Abu Dhabi Khalifa bin Zayeda, doprovázet jeho rodinu při diplomatických jednáních na cestách po Evropě, v Dubaji a Abu Dhabi a být hodinu denně s tělovou terapií k dispozici jeho manželce. Nádherná a hlavně pozitivní zkušenost. 
massage spokojené místečko dana sovová Obora.jpg
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
massage spokojené místečko dana sovová Obora.jpg
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz


Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663
Copyright©Esence CZ 2008/2018, all right reserved Esence CZ, Design by D.Sovová
Mezinárodní seminář – MEDICÍNA, VĚDA A SPIRITUALITA

Součástí mého profesního vzdělávání je i setkávání se s lidmi z oboru a výměna zkušeností. Zde je fotografie z mezinárodního semináře pořádaného Verein für spiritistische Studien Allan Kardec Wien, kterých se pravidelně účastním. Tento seminář vedl profesor se specializací pro kardiologii Dr. Sergio Thiesen z Národního institutu kardiologie Laranjeiras v Rio de Janeiru. Představil aktuální výsledky z bádání v medicíně a poukázal na nutnost změny celostního pohledu na člověka, coby nesmrtelnou bytos. Propaguje univerzální, etický a morální ideál pro svět, kde láska, vzájemná úcta a tolerance jsou v popředí.  
Spojení vědy, medicíny, filozofie a spirituality mi přijde fantastické a mluví mi přímo z duše.
Vášeň k lidské mysli se mi stala životním napněním, koníčkem i profesí. Své vědomosti a praktické zkušenosti si stále prohlubuji vzděláváním. Ve své soukromé praxi se dlouhodobě zaměřuji na oblasti zabývající se vztahem lidské ENERGETIKY a jejím vlivem na psychické, fyzické a sociální zdraví jedince a kvalitu jeho života, kompletně na všech úrovních celé jeho bytosti. Miluji život a jeho rozmanitost.
logo esence růžová.jpg
na web harmonizační.jpg
automasaž ukončení web.jpg
web massage dana sovová služby louny fb.jpg
esence zápatí reklama.jpg
anavia.jpg
Esence CZ z.s.
zapsáno dne 24.02.2014 pod sp.zn. L 58449
  vedená  u Městského soudu v Praze, sídlo:  Osadní 869/32, Holešovice,  170 00  Praha 7 IČ:  02694123
kontaktní osoba: Dana Sovová  domovská stránka: http://www.esence.vesele.info  korespondenční adresa: Obora č.p. 11, Louny PSČ 440 01 
ukončení web kreslíme.jpg
 
Dana Sovová 
terapeut / lektor rozvoje vizuálního vnímání
email.: poradte|@|volny.cz
tel.: 420 | 604 52 57 53
 
Ráda se vám budu osobně věnovat, setkat se můžeme zde:  
Esence CZ
Obora  č.p. 11
Louny 440 01
tel.: +420/ 604 52 57 53
Centrum zdraví Gnoze
recepce +420/737 243 663

skype: gnoze.gnoze
Říční 756, Louny 440 01         


Výtvarně tvoříme v Čajovně U sv. Mikuláše v Lounech 
v budově lékárny na Mírovém náměstí, nádherné sklepní prostory s úžasnou atmosférou a tvůrčí energií 
 
Patronem Esence CZ, z.s. je adokátní kancelář JUDr. Ivana Hanovského
dana sovová web léčivé energie fb.jpg
web massage kontakty dana sovová.jpg
Spokojené místečko 
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz
Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663 
Službu a termín schůzky si vždy dopředu objednejte.

On-Line zprávy jsou důvěrné, nejsou nikde zveřejňovány. Odpovím jak nejrychleji to bude možné. Odpověď obdržíte na vámi uvedenou emailovou adresu nebo v případě rychlého kontaktu na vámi uvedené telefonní číslo.

Vaše údaje neuchovávám a ani nejsou poskytovány dalším osobám, jsou určeny pouze pro zpětnou reakci. Děkuji za důvěru
Ráda vás přivítám, setkat se můžeme zde: 
 
Soukromá privátní praxe: 

SPOKOJENÉ MÍSTEČKO 
adresa: 
Obora 11, PSČ 44001
Louny

provozní doba: 
PO - SO dle objednání
tel.: 604 52 57 53
privátní praxe Dana Sovová Obora.jpg
privátní praxe psychosomatika Dana Sovová Obora.jpg
privátní praxe masáže Dana Sovová Obora.jpg
privátní praxe kreslení Dana Sovová Obora.jpg
Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
adresa:
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte

recepce: +420 / 737 243 663 
skype: gnoze.gnoze
gnoze terapie dana sovová.jpg
Setkat se můžeme také v Čajovně U sv. Mikuláše v Lounech v budově lékárny na Mírovém náměstí, jsou zde nádherné sklepní prostory s úžasnou atmosférou a tvůrčí energií. Již více jak pět let tu ve spolupráci s čajovnou realizuji pravidelné výtvarné podvečery a přednášky.  
čajovna kreslení dana sovová.jpg
29261808_1877222185622125_5366231774142560815_n.jpg
32085076_1934607093216967_4136907268237033472_n.jpg
čajovna kreslení 1 dana sovová.jpg
ČAKROVÉ MALOVÁNKY DANA SOVOVá aaa.jpg
Připravila jsem pro vás relaxační procházku plnou barev a tvarů. Hravým způsobem se krok za krokem seznámíte s energií, která není vidět, ale pro fyzické tělo je stejně důležitou jako například lymfatický systém či jiné tělesné orgány.  
Symbolické intuitivní zření, které zachycuje spojení mezi všemi živými energetickými systémy, je vlastní každému člověku. Tedy i vám. Zachovávejte a rozvíjejte si svou vlastní životní filosofii.

Dana Sovová 

+420 / 604 52 57 53
web massage terapie louny dana sovová e-book zdarma.jpg
WEB ČAKROVÉ MALOVÁNKY e-book zdrama dama sovová.jpg
WEB ČAKROVÉ MALOVÁNKY e-book zdrama dama sovová louny.jpg
WEB ČAKROVÉ MALOVÁNKY e-book zdrama dama sovová terapie louny.jpg


Nemusíte se přihlašovat ani zanechávat své kontaktní údaje, vaše údaje neuchovávám a ani s nimi nepracuji, prostě si jen klikněte na odkaz výše nebo na obrázek e-booku. Ten se vám otevře v novém okně a pokud se vám bude líbit, tak si ho stáhněte.

Přeji vám příjemné pocity, laskavé myšlenky a nádhernou relaxaci. 
web terapie louny dana sovová e-book zdarma.jpg
Spokojené místečko 
terapie Dana Sovová - LOGO SPOKOJENÉ MÍSTEČKO web.png
Dana Sovová 
terapeut a lektor 
+420 / 604 52 57 53
poradte@volny.cz
Soukromá privátní praxe:
Obora 11, Louny 440 01
otevírací doba
PO - SO dle objednávek 
NE - zavřeno 
předem se objednejte 


Externí poradna Louny: 
Centrum zdraví GNOZE
Říční 756, Louny 440 01
otevírací doba
PO - PÁ 08:00 - 17:00 hod. 
předem se objednejte
recepce: +420 / 737 243 663 


E-book - Čakrové mandaly - ke stažení ZDARMA
5-ČAKRA EBOOK.jpg
web massage dana sovová služby louny fb.jpg
Copyright©EsenceCZ 2008/2018, all right reserved Esence CZ, Design by Dana Sovová 
Zde si můžete prohlédnout a také zdrama stáhnout můj e-book.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one